Oferta biznesowa

Oferta dla klientów biznesowych opiera się na kompleksowej obsłudze na co pozwala nam wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie instalacji, sprzętu oraz utrzymania w bezawaryjnym działaniu oddanej instalacji. Oferujemy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Masze instalacje są zgodne ze wszystkimi wytycznymi z rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 22 listopada, poz. 1289). Nowe przepisy weszły w życie dn. 23 lutego 2013 r.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Wspólnot Mieszkaniowych
 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Developerów
 • Pubów i Restauracji
 • Hoteli
 • Sklepów oraz Galerii Handlowych
 • Instytucji Państwowych i Samorządowych
 • Szkół, Przedszkoli oraz Uczelni Wyższych
 • Gabinetów lekarskich, Przychodni oraz Szpitali

Oferujemy:

 • Montaż zbiorczych instalacji antenowych RTV/SAT.
 • Modernizację zbiorowych instalacji antenowych AZART dla potrzeb odbioru telewizji cyfrowej DVB-T.
 • Projekt i doradztwo techniczne na etapie budowy lub modernizacji istniejących Instalacji.
 • Montaż specjalnych instalacji Hotelowych.
 • Pomoc pomoc w załatwianiu formalności z Operatorami Platform satelitarnych i naziemnych.
 • Modernizację i naprawę istniejących instalacji ( diagnostyka – pomiary parametrów sygnału).
 • Wszelkie inne instalacje AUDIO, RTV/SAT wg życzenia Klienta.

 

Nasza firma zmodernizowała lub przeprowadziła montaż instalacji antenowych w większości budynków Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, a także wspólnot mieszkaniowych na terenie Opola i okolic.